Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /includes/functions/database.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /includes/application_top.php on line 136

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /includes/functions/general.php on line 1054

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 211

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 212

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /cennik.php on line 213
ࡱ; %& B=%r8X"1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri         8,,,3ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333y'Cennikg Draper Polska:ul. RoitniaDczykw 8 33-300 Nowy Scz tel. (018) 442 77 40zamowienia@tesam.plhttp://draperpolska.pl/ProduktyCena (brutto) Cena (netto)Cena promocyjna +35631 - No|yce do cicia blachy proste 200m 119,13 zB96,85 zB535649 - No|yce proste do cicia blachy dBugo[ 250mm 132,72 zB 107,90 zB,35657 - No|yce proste do cicia blachy 305mm 147,26 zB 119,72 zB,35748 - No|yce do cicia blach profilowanych91,33 zB74,25 zB35756 - Ostrze zapasowe no|a18,77 zB15,26 zB%36092 - No|yce ktowe do cicia drutu64,94 zB52,80 zB%37152 - No|yce proste do cicia blach 105,96 zB86,15 zB"38276 - No|e do szczypiec do 3827446,51 zB37,81 zB"38277 - No|e do szczypiec do 3827546,68 zB37,95 zB$44157 - OstrzaBka do no|y i no|yczek 122,79 zB99,83 zB!45793 - N| w krztaBcie dBugopisa43,33 zB35,23 zB,45835 - Kieszonkowy n| z podwjn krawdzi 165,30 zB 134,39 zB$45836 - 21 fukncyjny klucz, scyzoryk 213,77 zB 173,80 zB+49905 - No|yce proste do cicia blach 255mm 100,17 zB81,44 zB&50829 - Obcgi 175mm do gwozdzi DRAPER27,56 zB22,41 zB&54264 - No|yce do cicia drutu L=300mm 115,51 zB93,91 zB&54265 - No|yce do cicia drutu L=350mm 131,59 zB 106,98 zB&54266 - No|yce do cicia drutu L=450mm 171,83 zB 139,70 zB&54267 - No|yce do cicia drutu L=600mm 249,80 zB 203,09 zB"54270 - Obcinak do [rub 450mm JAWS 118,73 zB96,53 zB-54463 - Przyrzd do cicia przewodw gumowych 186,53 zB 151,65 zB&57768 - No|yce do cicia drutu 1.5-5mm89,30 zB72,60 zB%58981 - No|yce do cicia blachy 300MM 134,56 zB 109,40 zB60812 - No|yce do metalu 350mm 164,44 zB 133,69 zB62948 - N| uniwersalny81,18 zB66,00 zB 63637 - Wycinak otworw w skrze93,81 zB76,27 zB63707 - N| 115mm86,63 zB70,43 zB#64075 - No|yce do cicia drutu 2-4m 114,89 zB93,41 zB66255 - N| skladany EXPERT 140,04 zB 113,85 zB%66257 - N| monterski skBadany EXPERT 130,23 zB 105,88 zB66258 - N| skladany EXPERT 119,24 zB96,94 zB67068 - N| monterski56,32 zB45,79 zB*67531 - No|yce jubilerskie do cicia blach88,45 zB71,91 zB,68845 - No|yce do cicia drutu wygite 600mm 284,13 zB 231,00 zB72144 - N| z wymiennym ostrzem39,41 zB32,04 zB%72145 - N| z wysuwanym ostrzem wski25,20 zB20,49 zB72147 - N| 18mm + n| 9mm42,83 zB34,82 zB73745 - No|yce do cicia78,65 zB63,94 zB75223 - N| 115mm31,62 zB25,71 zB387984 - Scyzoryk wielofunkcyjny 8 funkcji z latark60,21 zB48,95 zB11529 - N| z wysuwanym ostrzem44138 - Kombinerki 180mm44,14 zB35,89 zB44139 - Kombinerki 200mm52,09 zB42,35 zB44142 - Kombinerki 160mm44145 - Cgi do obcinania 160mm34,00 zB27,64 zB44146 - Cgi do obcinania 180mm42,12 zB34,24 zB44147 - Kombinerki 120mm65,39 zB53,16 zB!44149 - Obcgi do obcinania 120mm89,48 zB72,75 zB49144 - Kombinerki VDE 160mm 107,23 zB87,18 zB49145 - Kombinerki VDE 180mm 112,13 zB91,16 zB49146 - Kombinerki VDE 200mm 116,03 zB94,33 zB49147 - Kombinerki VDE 200mm HL 126,00 zB 102,44 zB"49148 - Kombinerki VDE Radio 160mm95,73 zB77,83 zB$49149 - PBaskie Kombinerki VDE 200mm 102,83 zB83,60 zB49150 - Obcgi VDE 140mm 100,29 zB81,54 zB49151 - Obcgi VDE 160mm 104,69 zB85,11 zB49152 - Obcgi VDE 180mm 113,48 zB92,26 zB49153 - Obcgi VDE 180mm HL 134,29 zB 109,18 zB49154 - Obcgi VDE 200mm HL 142,74 zB 116,05 zB%49155 - Kombinerki do drutu VDE 160mm 114,83 zB93,36 zB)49156 - Kombinerki hydrauliczne VDE 250mm 129,72 zB 105,46 zB55059 - No|e profesjonalne74,92 zB60,91 zB$64076 - No|yce do cicia drutu 250mm 221,31 zB 179,93 zB 66274 - N| uniwersalny wysuwany36,36 zB29,56 zB!68890 - Obcgi do obcinania 130mm84,91 zB69,03 zB!68891 - Obcgi do obcinania 160mm88,62 zB72,05 zB,68892 - Obcgi do obcinania 160mm wzmocnione92,68 zB75,35 zB!68893 - Obcgi do obcinania 180mm97,42 zB79,20 zB68894 - Zcigacz izolacji95,21 zB77,41 zB69020 - N| monterski51,98 zB+69170 - Kombinerki elektryczne 1000V 160mmn 103,50 zB84,15 zB$69173 - Kombinerki elektryczne 1000V 121,44 zB98,73 zB!69178 - Obcgi do obcinania 160mm!69179 - Obcgi do obcinania 1<80mm 108,92 zB88,55 zB!69180 - Obcgi do obcinania 180mm!69181 - Obcgi do obcinania 200mm 137,00 zB 111,38 zB)69265 - Obcinaczki czoBowe do drutu 200MM 127,53 zB 103,68 zB!69282 - Obcgi do obcinania 130mm41,44 zB33,69 zB!69283 - Obcgi do obcinania 160mm42,32 zB34,41 zB 71192 - N| uniwersalny wysuwany41,23 zB33,52 zB72172 - Obcgi 200mm47,70 zB38,78 zB89475 - Nz uniwersalny71,73 zB58,32 zB 92865 - N|28,98 zB23,56 zB U} -} } } } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } !!$ } ""$ } ##$ } $$$ } %%$ } &&$ } ''$ } (($ } ))$ } **$ } ++$ } ,,$ } --$ } ..$ } //$ } 00$ } 11$ } 22$ } 33$ } 44$ } 55$ } 66$ } 77$ } 88$ } 99$ } ::$ } ;;$ } <<$ } ==$ } >>$ } ??$ } @@$ } AA$ } BB$ } CC$ } DD$ } EE$ } FF$ } GG$ } HH$ } II$ } JJ$ } KK$ } LL$ } MM$ } NN$ } OO$ } PP$ } QQ$ } RR$ } SS$ } TT$ } UU$ } VV$ } WW$ } XX$ } YY$ } ZZ$ } [[$ } \\$ } ]]$ } ^^$ } __$ } ``$ } aa$ } bb$ } cc$ } dd$ } ee$ } ff$ } gg$ } hh$ } ii$ } jj$ } kk$ } ll$ } mm$ } nn$ } oo$ } pp$ } qq$ } rr$ } ss$ } tt$ } uu$ } vv$ } ww$ } xx$ } yy$ } zz$ } {{$ } ||$ } }}$ } ~~$ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ *+&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?X                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ !\ !] !^! "_ "` "a" #b #c #d# $e $f $g$ %h %i %j% &k &l &m& 'n 'o 'p' (q (r (s( )t )u )v) *w *x *y* +z +{ +|+ ,} ,~ ,, - -{ -|- . . .. / / // 0 0o 0p0 1 1 11 2 2 22 3 3 33 4 4 44 5 5 55 6 6 66 7 7 77 8 8 88 9 9 99 : : :: ; ; ;; < < << = = == > > >> ? ? ?? @ @ @@ A A AA B B BB C C CC D D DD E E EE F F FF G G GG H H HH I I II J Jy JJ K K KK L L LL M M MM N N NN O O OO P P PP Q Q QQ R R RR S S SS T T TT U U UU V V VV W W WW>@" Root Entry Fu&eu&eWorkbook FPI !"#$